Ачаа тээврийн даатгал

Үзүүлэлт

Нөхцөл

 Даатгалын зүйл

Тээвэрлэж буй ачаа бараа.

 Үнэлгээ

Даатгалын үнэлгээг тээвэрлэж буй ачаа барааны үнэлгээгээр тогтооно.

 Эрсдэл

 • Байгалийн гамшиг /газар хөдлөлт, хүчит салхи, үер, аадар бороо, мөндөр, цасан  болон шороон шуурга, аянга/
 • Ачаа тээвэрлэж байх үеийн тээврийн хэрэгсэл осолдсоны улмаас үүдэн гарах хохирол
 • Ачаа барааг ачиж буулгах үеийн хохирол

 Даатгалын хэлбэр

 • Сайн дурын даатгал

 Нөхөн төлбөрйин бүрдүүлэх материал

 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Даатгалын тохиолдлын тухай дүгнэлт гаргасан мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (ЗЦГ, ЦЕГ, ОБЕГ, Эмнэлэг г.м)
 • Даатгалын тохиолдолд холбогдсон жолооч нарын Жолооны үнэмлэх, ТХ-ийн гэрчилгээний хуулбар
 • Хохирлын үнэлгээ
 • Нотлох зураг (Шуурхай дуудлагын ажилтан очиж баримтжуулаагүй тохиолдолд)
 • Нөхөн төлбөрийн өргөдлийн маягт (Гэр даатгал ХХК-аас)
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.

loader