Тээврийн хэрэгслийн даатгал

"Чухал" тээврийн хэрэгслийн даатгал

Та бусдын тээврийн хэрэгслийг даатгуулсан.(Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд)

Энэ даатгал нь Таны тээврийн хэрэгсэлд учирсан хохирлыг нөхөн төлдөг.

Үзүүлэлт

Нөхцөл

 Даатгалын зүйл

Тээврийн хэрэгсэл

 Үнэлгээ

Тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэ.

 Хураамж

0,5%-2,3%

 Эрсдэл

 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч нь зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл
 • Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл
 • Ухрах үеийн эрсдэл
 • Урд болон хажуугийн зай барих үеийн эрсдэл
 • Эгнээ байр эзлэх үеийн эрсдэл
 • Зогсоолын эрсдэл
 • Галын эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Хулгайн эрсдэл

 Даатгах хугацаа

Даатгалын хураамж төлөгдсөн өдрөөс 12 сар

 Даатгалын хэлбэр

 • Сайн дурын даатгал

 Нөхөн төлбөрйин бүрдүүлэх материал

 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Даатгалын тохиолдлын тухай дүгнэлт гаргасан мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (ЗЦГ, ЦЕГ, ОБЕГ, Эмнэлэг г.м)
 • Даатгалын тохиолдолд холбогдсон жолооч нарын Жолооны үнэмлэх, ТХ-ийн гэрчилгээний хуулбар
 • Хохирлын үнэлгээ
 • Нотлох зураг (Шуурхай дуудлагын ажилтан очиж баримтжуулаагүй тохиолдолд)
 • Нөхөн төлбөрийн өргөдлийн маягт (Гэр даатгал ХХК-аас)
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.

 Даатгуулагч

 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч, жолооч

loader